Socreat אלקטרוניקה טכנולוגיה בע מ היא אחת היצרניות הטובות ביותר בסין ירח שמש אור וברוכים הספקים, מצוידים עם פרוייקט אור ירח שמש טוב, מוצרי הסיטונאי מהמפעל שלנו.