Socreat אלקטרוניקה טכנולוגיה בע מ היא אחת היצרניות הטובות ביותר בסין מפרש שמש אור וברוכים הספקים, מצויד טוב מפרש שמש אור הפרויקט, מוצרי הסיטונאי מהמפעל שלנו.