Socreat אלקטרוניקה טכנולוגיה בע"מ היא אחת הטובות ביותר בסין אורות החצר האורות יצרנים וספקים, מצויד אור השמש טוב קיר, הוביל אור אבטחה, אורות השמש, אור השמש בחוץ, השמש מופעל אור הפרויקט, ברוכים הבאים מוצרים הסיטונאי מהמפעל שלנו.